Tag Archives: Antivirus

การป้องกันและหลีกเลี่ยงอีเมลไวรัส

ใช้ระบบ Antispam/Antivirus Gateway ร่วมกับโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivirus ที่มีการปรับปรุงหรือ Update ล่าสุดและการใช้ความระมัด ระวังในการเปิดแฟ้มที่แนบมา และการคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ คุณน่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสจากอีเมลที่เป็น อันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้ระบบ Antispam/Antivirus Gateway

ระบบ Antispam/Antivirus Gateway ช่วย Block Virus file หรือ Link ที่แนบมากับ Email ก่อน Email นั้นจะส่งเข้าไปยัง Inbox ของผู้รับ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมล (Attached File with Email)

สิ่ง ที่แนบมากับอีเมลเป็นแหล่งสำคัญของการติดไวรัส ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับอีเมลที่มีแฟ้มที่แนบมาซึ่งปลอมแปลงตัวเป็นเอกสาร รูปถ่าย หรือโปรแกรม แต่จริงๆ แล้วเป็นไวรัส แม้กระทั่งจากบุคคลที่คุณรู้จัก ถ้าคุณเปิดแฟ้มดังกล่าว ไวรัสจะติดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ข่าวดีก็คือ Windows Mail จะบล็อกชนิดแฟ้มที่เป็นอันตรายที่รู้จักโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไวรัสมักจะพบเทคนิคใหม่ๆ ในการแพร่กระจายซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของตนเอง ดังนั้นคุณยังคงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมาเช่นเดิม ถ้าคุณได้รับสิ่งที่แนบมากับอีเมลซึ่งคุณไม่ได้คาดว่าจะได้รับ ให้ลองตอบกลับไปยังผู้ส่งและขอให้เขายืนยันว่าได้ส่งสิ่งที่แนบดังกล่าวมา จริงๆ ก่อนที่คุณจะเปิดสิ่งที่แนบ

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Install Antivirus Software)

การป้องกันการติดไวรัสที่ดีที่สุดคือการติดตั้ง โปรแกรมตรวจจับและป้องกันไวรัสพร้อมทั้งปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้มีข้อมูล ล่าสุดอยู่เสมอ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะสแกนอีเมลขาเข้าเพื่อตรวจจับไวรัสที่รู้จัก และช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเหล่านั้นติดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ มีไวรัสใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณให้มี ข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้ปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติ เป็นประจำเพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับต่อสู้กับไวรัสล่าสุด

ใช้ความระมัดระวังเมื่อคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ (Prevent click Website fraud)

การ เชื่อมโยงที่ลวงให้เข้าใจผิดในข้อความอีเมลมัก ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามประเภทฟิชชิ่งและสปายแวร์ แต่การเชื่อมโยงดังกล่าวยังสามารถใช้ในการแพร่ไวรัสได้ด้วย การคลิกการเชื่อมโยงที่ลวงให้เข้าใจผิดอาจนำคุณไปยังเว็บเพจซึ่งพยายามจะ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดสินใจที่จะคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่วนเนื้อหาของข้อความดูคลุมเครือและไม่เจาะจงอย่างมาก เช่น ข้อความซึ่งบอกว่า “เชิญชมรูปภาพวันหยุดพักผ่อนของเรา” โดยไม่มีข้อมูลใดที่ระบุถึงตัวคุณหรือผู้ส่งโดยตรง

ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของแฟ้มที่บีบอัด (Antivirus Check For compress file)

วิธีหนึ่งที่ผู้เขียนไวรัสใช้ในการลอบนำแฟ้มที่อาจทำให้เกิดความเสียหายเข้า สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คือ การส่งแฟ้มดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนบมาโดยใช้รูปแบบแฟ้มที่บีบอัด เช่น .zip และ .rar โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะสแกนสิ่งที่แนบเหล่านี้ตามที่ได้รับมา แต่หากจะให้ปลอดภัย คุณควรบันทึกสิ่งที่แนบที่บีบอัดลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อสแกนสิ่งที่แนบดังกล่าวก่อนที่คุณจะเปิดแฟ้ม ใดๆ ที่บรรจุอยู่ภายใน