Tag Archives: Antispam free

Antispam free ทำงานยังไง

ระบบ Antispam ที่ใช้งานได้ฟรี ส่วนใหญ่เป็นระบบแอนตี้สแปม สำหรับใช้งานส่วนตัว หรือสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ซึ่งการทำงาน ของ Antispam free จะมากับระบบ Email Client ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Outlook , Microsoft live mail ซึ่ง จะทำงั้นโดนการตรวจสอบ Spam Mail บนเครื่องของผู้ใช้งานนั้นๆ  ข้อเสียก็คือ Spam หรือ Malware ที่มากับอีเมล์ ได้ถูกส่งผ่านถึงผู้ใช้แล้ว และก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะเปิดอ่านอีเมล์ บน Spam Folder บนเครื่องผู้ใช้งาน ดังนั้นการป้องกัน สแปมเมล์ ที่ได้ผลที่สุดคือการกรอง อีเมล์ ก่อนที่จะถูกส่งถึงผู้ใช้งาน ด้วยระบบ Antispam Gateway หรือ Mail Gateway อย่าง ของ Antispamnetwork.com