บริการกรองอีเมล์ขาออก

ค่าบริการ AntispamNetwork Outgoing Filer (กรองอีเมล์ขาส่ง)

รายละเอียด ค่าบริการ (บาท)/ปี *
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 50 Users 3,500
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 200 Users 5,000
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 500 Users 8,000

* สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้มากกว่า 800 คน สามารถสอบถามราคาได้ที่ ฝ่ายขาย

ทำไมถึงต้องใช้ระบบกรองอีเมล์ขาส่ง

หลีกเลี่ยงการถูก IP Blaclist

ด้วยระบบกรองอีเมล์ขาส่งของ AntispamNetwork จะช่วยป้องกันการถูก IP Blacklist และลดเวลาในการแก้ปัญหาหลังถูก Blacklist ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอ Delist หรือปัญหาไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับปลายทางต่างๆ ได้เนื่องจาก ติด Blacklist

ป้องกันการละเมิดใช้งานอีเมล์

ด้วยระบบกรองอีเมล์ขาออก ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบผู้ใช้งานทีมีปัญหาผ่านระบบรายงาน ซึ่งสามารถทำให้แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ปกป้องภาพลักษณ์ของแบรนด์ และระบบ

AntispamNetwork ช่วยให้ผู้ใช้งานปลอดจากการเสียภาพลักษณ์อกกรณ์ในปัญหาการส่งออกสแปม