บริการกรองสแปมเมล์ขาเข้า

ค่าบริการ AntispamNetwork Incoming Filer (กรองอีเมล์ขารับ)

รายละเอียด ค่าบริการ (บาท)/ปี *
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 50 Users 3,500
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 200 Users 5,000
จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 500 Users 8,000

* สำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้มากกว่า 800 คน สามารถสอบถามราคาได้ที่ ฝ่ายขาย

ปกป้องระบบอีเมล์ จากสแปมเมล์ ไวรัส ฟิชชิ่ง และมัลแวร์ 
AntispamNetwork มีระบบการเรียนรู้รูปแบบของอีเมล์ที่เข้าข่ายว่าจะเป็น  สแปมเมล์ ไวรัส ฟิชชิ่ง และมัลแวร์  ซึ่งจะช่วยป้องการอีเมล์ที่มีปัญหาเข้ามาในระบบ

สามารถตรวจจับสแปมเมล์ และมัลแวร์ ที่แพร่กระจายใหม่ได้ทันที
AntispamNetwork มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลความปลอดภัย และวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ สามารถตรวจจับรูปแบบของสแปมแบบใหม่ๆ ได้ทันที่ ซึ่งระบบนี้มีการแชร์ข้อมูลระบบผู้ใช้งานทั่วโลก ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบและป้องกันสแปมได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบอีเมล์ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเพิ่มอีกขั้นของการป้องกันสแปมเมล์ ทำให้ระบบมีช่องทางในการรองรับอีเมล์ขาเข้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าระบบอีเมล์ของผู้ใช้งานปลายทางจะใช้งานไม่ได้ อีเมล์ก็จะเข้าคิวรอที่ระบบของ AntispamNetwork และจะส่งต่ออีเมล์ทันทีเมื่อระบอีเมล์ปลายทางใช้งานได้

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบอีเมล์เซอเวอร์เดิมได้มากกว่า 80%
จาการที่ระบบของ AntispamNetwork ช่วยกรองสแปมเมล์ ก่อนถึงระบบอีเมล์เซอร์ นอกจากจะช่วยลด โหลดการทำงานของเเครื่องอีเมล์เซอเวอร์  ยังลดการใช้งานพื้นที่ของ ฮาร์ดดิส โดยไม่จำเป็น ลด Traffice ของสแปมเมล์ ที่วิ่งมายัง Network โดยตรง  และยังประหยัดกว่าการลงทุน ระบบ Antispam Gateway หรือ Mail Gateway ที่เป็น Appliance ด้วยตัวเอง ทั้งค่า Hardware ค่า MA รายปี และ ค่าเสียเวลาในการศึกษาการใช้งาน และปรับแต่งให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า เมื่อเทียบกับการ Outsource ใช้งานระบบ AntispamNetwork

ช่วยเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานของพนังงาน
ด้วยระบบ AntispamNetwork on Cloud ทำให้ลดปัญหาสแปมเมล์ เพิ่มประสิทธิภาพพนังงานให้โฟกัสกับการทำงาน โดยตรง