Monthly Archives: August 2016

Spoof Email คืออะไร

 1. มักกส่งจาก Email address ที่เป็นที่รู้จักของผู้ใช้ โดย Spoof Email มักจะระบุอีเมล์ปลอม ไว้ในช่อง From ทําให้แนบเนียนกว่าอีเมล์ขยะหรือ Spam Mail และบางครั้งก็เป็นการปลอมให้เหมือน อีเมล์ที่มีการใช้อยู่จริงเช่น From: admin@gmail.com, From: support@ebay.com หรือบางที่ก็มาจาก Domain ของผู้ใช้เองก็ยิ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีก
 2. มักแนบไฟล์แปลกๆ หรือแบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วย ไม่ก็ url สำหรับ link ไปยัง อีก website
 3. ขึ้นต้นด้วยคําทักทายทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง
 4. มักจะสะกดคําศัพท์ผิดๆ หากต้องการจับผิดอีเมล์เหล่านี้ ก็ต้องตั้งใจอ่านกันนิดนึง
 5. แจ้งปัญหา หรือเรื่องรีบเร่งที่จะต้องดําเนินการทันที Spoof Email ส่วนใหญ่จะหลอกให้คุณเชื่อว่ากําลังมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดังนั้นควรตรวจสอบโดยการ โทรหาต้นทางก่อน หรือ mail ไปยัง email ที่เรารู้จักแน่นอนเพื่อสอบถาม
 6. ระบุข้อมูลการติดต่อที่ปลอมแปลงขึ้น ไม่มีอยู่จริง หรือขอ ข้อมูลส่วนตัวโดยให้กรอกลงในแบบฟอร์มที่แนบมากับอีเมล์
ทั้งหมดนี้คือ  6 จุดหลักๆ สําหรับจับผิด Spoof Email แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณสามารถทํา ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน อีเมล์ในองค์กร เช่น การใช้บริการ Email Security ของ Antispamnetwork ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ
 1. บริการ Email Security สามารถป้องกัน Spam Mail ได้ 99% ของอีเมล์ทั้งหมดที่ผ่านอุปกรณ์และเข้าMail Box ที่ใช้บริการ
 2. บริการ Email Security จะสามารถป้องกัน Virus/Malware  ได้ 99% ของอีเมล์ทั้งหมดที่ผ่านอุปกรณ์และเข้า Mail Box ที่ใช้บริการ
 3. บริการ Email Security จะเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบอีเมล์ไม่เกิน 0.1%  ของอีเมล์ทั้งหมด ที่เข้าสู่ Mail Box ที่ใช้บริการ
 4. บริการ Email Security สามารถคัดกรองอีเมล์ที่มีความเสี่ยงหรือติด Blacklist เพื่อป้องกัน Spoof Email ที่จะเข้ามาหลอกลวง
ผู้ใช้งานได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือทดลองใช้ฟรีได้ที่

ข้อดีของระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่อยู่บน Cloud

ระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่ทำงานอยู่บน Cloud  มีข้อได้เปรียบกว่าการลงทุนติดตั้ง ระบบ Antispam  Gateway Appliance หรือซื้ออุปกรณ์ Antispam box ติดที่ ระบบ Mail Server ขององค์กรเอง เช่น Fortimail , Barrucuda spam firewal  , Cisco Ironport , Sophos mail Gateway ก็คือ

 1. การลงทุนที่ต่ำกว่า ระบบ Antispam บน Cloud ชำระเป็นรายปี ตามขนาด Users ที่ใช้งาน ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องมีค่า Box เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 70,000 บาทและค่า รายปีในการ Update Signature และรับประกัน 30%
 2. ระบบ Antispam Cloud มีหลาย Gateway ทำงานพร้อมกันลดความเสียงในกรณีที Gateway ตัวไดมีปัญหาก็สามารใช้งาน Gateway อื่นได้ทันที่ ดูได้จาก การมีหลาย MX Record ให้ add ใน DNS ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องซื้อ 2 ตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก เท่าตัว
 3. ประหยัด Bandwidth Internet เนื่องจาก Spam Mail ถูก Block มาตั้งแต่ภายนอกองค์กร ทำให้เหลือที่ Mail ดีวิ่งมายังระบบ Mail Server