Monthly Archives: August 2016

Spoof Email คืออะไร

 1. มักกส่งจาก Email address ที่เป็นที่รู้จักของผู้ใช้ โดย Spoof Email มักจะระบุอีเมล์ปลอม ไว้ในช่อง From ทําให้แนบเนียนกว่าอีเมล์ขยะหรือ Spam Mail และบางครั้งก็เป็นการปลอมให้เหมือน อีเมล์ที่มีการใช้อยู่จริงเช่น From: admin@gmail.com, From: support@ebay.com หรือบางที่ก็มาจาก Domain ของผู้ใช้เองก็ยิ่งทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีก
 2. มักแนบไฟล์แปลกๆ หรือแบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวมาด้วย ไม่ก็ url สำหรับ link ไปยัง อีก website
 3. ขึ้นต้นด้วยคําทักทายทั่วๆ ไป ไม่เฉพาะเจาะจง
 4. มักจะสะกดคําศัพท์ผิดๆ หากต้องการจับผิดอีเมล์เหล่านี้ ก็ต้องตั้งใจอ่านกันนิดนึง
 5. แจ้งปัญหา หรือเรื่องรีบเร่งที่จะต้องดําเนินการทันที Spoof Email ส่วนใหญ่จะหลอกให้คุณเชื่อว่ากําลังมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดังนั้นควรตรวจสอบโดยการ โทรหาต้นทางก่อน หรือ mail ไปยัง email ที่เรารู้จักแน่นอนเพื่อสอบถาม
 6. ระบุข้อมูลการติดต่อที่ปลอมแปลงขึ้น ไม่มีอยู่จริง หรือขอ ข้อมูลส่วนตัวโดยให้กรอกลงในแบบฟอร์มที่แนบมากับอีเมล์
ทั้งหมดนี้คือ  6 จุดหลักๆ สําหรับจับผิด Spoof Email แต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณสามารถทํา ได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน อีเมล์ในองค์กร เช่น การใช้บริการ Email Security ของ Antispamnetwork ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือ
 1. บริการ Email Security สามารถป้องกัน Spam Mail ได้ 99% ของอีเมล์ทั้งหมดที่ผ่านอุปกรณ์และเข้าMail Box ที่ใช้บริการ
 2. บริการ Email Security จะสามารถป้องกัน Virus/Malware  ได้ 99% ของอีเมล์ทั้งหมดที่ผ่านอุปกรณ์และเข้า Mail Box ที่ใช้บริการ
 3. บริการ Email Security จะเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบอีเมล์ไม่เกิน 0.1%  ของอีเมล์ทั้งหมด ที่เข้าสู่ Mail Box ที่ใช้บริการ
 4. บริการ Email Security สามารถคัดกรองอีเมล์ที่มีความเสี่ยงหรือติด Blacklist เพื่อป้องกัน Spoof Email ที่จะเข้ามาหลอกลวง
ผู้ใช้งานได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือทดลองใช้ฟรีได้ที่ Email : sales@antispamnetwork.com

ข้อดีของระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่อยู่บน Cloud

ระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่ทำงานอยู่บน Cloud  มีข้อได้เปรียบกว่าการลงทุนติดตั้ง ระบบ Antispam  Gateway Appliance หรือซื้ออุปกรณ์ Antispam box ติดที่ ระบบ Mail Server ขององค์กรเอง เช่น Fortimail , Barrucuda spam firewal  , Cisco Ironport , Sophos mail Gateway ก็คือ

 1. การลงทุนที่ต่ำกว่า ระบบ Antispam บน Cloud ชำระเป็นรายปี ตามขนาด Users ที่ใช้งาน ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องมีค่า Box เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 70,000 บาทและค่า รายปีในการ Update Signature และรับประกัน 30%
 2. ระบบ Antispam Cloud มีหลาย Gateway ทำงานพร้อมกันลดความเสียงในกรณีที Gateway ตัวไดมีปัญหาก็สามารใช้งาน Gateway อื่นได้ทันที่ ดูได้จาก การมีหลาย MX Record ให้ add ใน DNS ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องซื้อ 2 ตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก เท่าตัว
 3. ประหยัด Bandwidth Internet เนื่องจาก Spam Mail ถูก Block มาตั้งแต่ภายนอกองค์กร ทำให้เหลือที่ Mail ดีวิ่งมายังระบบ Mail Server