Monthly Archives: June 2015

Mail Gateway คืออะไร

Mail Gateway คือระบบที่ใช้กรอง Email ก่อนที่จะถูกส่ง เข้ามายัง Mail Server หรือส่งออกจาก Mail Server ไปยังปลายทาง การทำงานของ Mail Gateway จะมีระบบในการตลอจสอบ Spam Mail , Virus และ Malware ที่แฝงมากับ Email ซึ่งถ้าตลอดเจอก็จะทำการ reject หรือ กักไว้ Quarantine ซึ่งช่วยทำให้เหลือแต่ Email ที่ใช้งานจริง ส่งต่อไปยัง Mail Server และยังช่วยลด Load การทำงาน รวมถึงพื้นที่จัด เก็บ Email ของ Mail Server ด้วย

ในส่วนการทำงานของ Mail Gateway สำหรับขาส่ง ในกรณี ที่ Mail Server ถูก Hack password และทำการส่ง Spam ออกมา ตัว Gateway ก็จะทำการ Block ไว้ไม่ให้ Email ถูกส่งออกไป ช่วยป้องการปัญหา ระบบ Mail Server ติด Blacklist ได้

การป้องกันและหลีกเลี่ยงอีเมลไวรัส

ใช้ระบบ Antispam/Antivirus Gateway ร่วมกับโปรแกรมป้องกันไวรัส Antivirus ที่มีการปรับปรุงหรือ Update ล่าสุดและการใช้ความระมัด ระวังในการเปิดแฟ้มที่แนบมา และการคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ คุณน่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสจากอีเมลที่เป็น อันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ใช้ระบบ Antispam/Antivirus Gateway

ระบบ Antispam/Antivirus Gateway ช่วย Block Virus file หรือ Link ที่แนบมากับ Email ก่อน Email นั้นจะส่งเข้าไปยัง Inbox ของผู้รับ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมล (Attached File with Email)

สิ่ง ที่แนบมากับอีเมลเป็นแหล่งสำคัญของการติดไวรัส ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับอีเมลที่มีแฟ้มที่แนบมาซึ่งปลอมแปลงตัวเป็นเอกสาร รูปถ่าย หรือโปรแกรม แต่จริงๆ แล้วเป็นไวรัส แม้กระทั่งจากบุคคลที่คุณรู้จัก ถ้าคุณเปิดแฟ้มดังกล่าว ไวรัสจะติดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ข่าวดีก็คือ Windows Mail จะบล็อกชนิดแฟ้มที่เป็นอันตรายที่รู้จักโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไวรัสมักจะพบเทคนิคใหม่ๆ ในการแพร่กระจายซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายของตนเอง ดังนั้นคุณยังคงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมาเช่นเดิม ถ้าคุณได้รับสิ่งที่แนบมากับอีเมลซึ่งคุณไม่ได้คาดว่าจะได้รับ ให้ลองตอบกลับไปยังผู้ส่งและขอให้เขายืนยันว่าได้ส่งสิ่งที่แนบดังกล่าวมา จริงๆ ก่อนที่คุณจะเปิดสิ่งที่แนบ

ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Install Antivirus Software)

การป้องกันการติดไวรัสที่ดีที่สุดคือการติดตั้ง โปรแกรมตรวจจับและป้องกันไวรัสพร้อมทั้งปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้มีข้อมูล ล่าสุดอยู่เสมอ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะสแกนอีเมลขาเข้าเพื่อตรวจจับไวรัสที่รู้จัก และช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเหล่านั้นติดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ มีไวรัสใหม่ๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณให้มี ข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้ปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติ เป็นประจำเพื่อให้มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับต่อสู้กับไวรัสล่าสุด

ใช้ความระมัดระวังเมื่อคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ (Prevent click Website fraud)

การ เชื่อมโยงที่ลวงให้เข้าใจผิดในข้อความอีเมลมัก ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามประเภทฟิชชิ่งและสปายแวร์ แต่การเชื่อมโยงดังกล่าวยังสามารถใช้ในการแพร่ไวรัสได้ด้วย การคลิกการเชื่อมโยงที่ลวงให้เข้าใจผิดอาจนำคุณไปยังเว็บเพจซึ่งพยายามจะ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดสินใจที่จะคลิกการเชื่อมโยงในข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่วนเนื้อหาของข้อความดูคลุมเครือและไม่เจาะจงอย่างมาก เช่น ข้อความซึ่งบอกว่า “เชิญชมรูปภาพวันหยุดพักผ่อนของเรา” โดยไม่มีข้อมูลใดที่ระบุถึงตัวคุณหรือผู้ส่งโดยตรง

ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อตรวจสอบเนื้อหาของแฟ้มที่บีบอัด (Antivirus Check For compress file)

วิธีหนึ่งที่ผู้เขียนไวรัสใช้ในการลอบนำแฟ้มที่อาจทำให้เกิดความเสียหายเข้า สู่คอมพิวเตอร์ของคุณ คือ การส่งแฟ้มดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนบมาโดยใช้รูปแบบแฟ้มที่บีบอัด เช่น .zip และ .rar โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะสแกนสิ่งที่แนบเหล่านี้ตามที่ได้รับมา แต่หากจะให้ปลอดภัย คุณควรบันทึกสิ่งที่แนบที่บีบอัดลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อสแกนสิ่งที่แนบดังกล่าวก่อนที่คุณจะเปิดแฟ้ม ใดๆ ที่บรรจุอยู่ภายใน

ข้อดีของระบบ Antispam ที่ทำงานบน Cloud

ข้อดีของระบบ Antispam ที่ทำงานบน Cloud

 1. Mail ไม่ศูนย์หาย แม้ว่าระบบ Mail Server จะทำงานไม่ได้ ด้วยระบบ Cloud Antispam ของ Antispamnetwork มีระบบทำงานถึง 4 จุดกระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้มั่นใจว่า email จะได้รับ และรอส่งถึง Mail Server แน่นอน
 2. รองรับการกรอง Spam ได้ทั้งขาเข้าและออก ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะปลอดภัยต่อ Spam, Virus และ Mailware Email ที่ส่งเข้ามา และส่งออกจาก Mail Server ของ องค์กร
 3. ระบบ สามารถส่ง Spam Report ถึงผู้ใช้งานแต่ละคนได้อัตโนมัติ ลดการทำงานของ Admin ในการเข้าไปตรวจดู Spam Mail เอง
 4. ลดการลงทุนในอุปกรณ์ Spam Gateway , ค่า MA รายปี และค่าวาง Colocation
 5. ได้รับการป้องกัน SpamMail ด้วย Technology  ล่าสุดเสมอ เนื่องด้วยระบบ Cloud Antispam ของ Antispamnetwork มีการ Update รูปแบบการตรวจจับ Spam Mail อย่างต่อเนื่อง

รู้จักกับ SPF Record

SPF คือ Record บน  Domain Name Service (DNS) ประเภทหนึ่งที่จะระบุเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลในนามของโดเมนผู้ส่ง ซึ่งโดยปรกติจะระบุเป็น IP Address ของ Mail Server หรือของ Mail Gateway ที่ทำการส่ง Email ออก

ข้อดีของ SPF ก็คือเพื่อป้องกันนักส่งสแปม (Spammer )ส่งข้อความโดยปลอมใช้ domain ของคุณ ซึ่งระบบ Mail Server ปลายทางที่ติดตั้ง ฟังชั่น SPF Detect ก็จะทราบ Email ที่ส่งมานั้นมาจาก Mail Server ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งถ้าตรวจสอบค่า SPF แล้วไม่ตรง Email นั้น ก็จะถูก โยนไปยัง Junk mail หรือ Reject ไป ซึ่ง ระบบ SPF Detect ก็เป็นหนึ่งในการตรวจสอบของ ระบบ Antispam Mail

 

ระวัง File แนบมากับอีเมล์ ที่เป็น File ลดขนาด นามสกุล .zip

ระวัง File แนบมากับอีเมล์ ที่เป็น File ลดขนาด นามสกุล .zip  เนื่องจาก File ที่แนบมากับ Email ที่เป็น File .zip มักจะหลุดรอดจาก Mail Gateway/Antispam  ระบบกรอง Spammail หรือ Mulware ที่ไม่สามารถ Scan .zip file ได้ ซึ่ง File .zip ถ้าไม่ได้ ถูกเปิด ออกหรือ Extract จะยากต่อการตลอจสอบ virus จาก Gateway ซึ่ง ถ้ามาเปิด File ชนิดนี้บนเครื่อง Destop และผู้ใช้งานบนเครื่อง Computer Desktop ไม่มี Antivirus software หรือมี แต่ไม่ได้ Update ก็อาจให้เครื่องติด Malware และทำให้ ถูกส่งข้อมูลที่สำคัญบนเครื่อง ออกไปยัง Hacker ได้

การแก้ปัญหา IP หรือ Mail Server ติด Blacklist จาก Hotmail

สำหรับกรณีที่ IP หรือ Mail Server เราไม่สามารถส่ง Email ไปยัง Hotmail ได้ เนื่องจาก ติด Blacklist  ก็จะได้ข้อความตีกลับมาตามนี้ครับ

 

host mx4.hotmail.com[65.55.37.72] said: 550 SC-001 Mail rejected by Windows Live Hotmail for policy reasons. Reasons for rejection may be related to content with spam-like characteristics or IP/domain reputation problems. If you are not an email/network admin please contact your E-mail/Internet Service Provider for help. Email/network admins, please visit MSN Postmaster for email delivery information and support (in reply to MAIL FROM command)

 

การแก้ไขสามารถทำได้ดังนี้

 

 1. ตรวจดู log SMTP ว่ามีการส่ง spam mail ออกหรือไม่ ถ้ามีก็ทำการแก้ไขให้ Mail Server หยุดส่ง spam ออกก่อน
 2. ทำการ submit ขอ remove IP ไปยัง Hotmail ที่ https://support.live.com/eform.aspx?productKey=edfsmsbl3&ct=eformts&wa=wsignin1.0&scrx=1
 3. หลังจาก Submit ไปแล้วก็รอประมาณ 1-2 วันครับ ทาง Hotmail ก็จะปลดให้  แต่ถ้ายังไม่ปลด ให้ก็อาจต้องหาบริการ Mail Relay หรือ OUTGOING FILTER ใช้งานครับ

Mail Gateway คืออะไร

ระบบ Mail Gateway หรือ เมล์ เกตเวย์ มีไว้สำหรับ การกรอง สแปมเมล์ และมัลแวร์ (Antispam/malware) สำหรับ อีเมล์ ที่ส่งมายังระบบ Mail Server  รวมถึงการช่วยกรองเมล์ ที่ส่งออกจาก Mail Server ด้วย  ซึ่งขอดีของระบบ Mail Gateway ก็มีดังนี้

 1. มีความเม่นยำสูง ในการตรวจจับ Spam, Malware และ Phishing mail ทั้งขารับและขาส่ง
 2. ป้องการ ผู้รับอีเมล์ จาก Malware File ที่แนบมากับ Email
 3. ป้องการ IP Address ของ Mail server จากการติด Blacklist ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถส่ง Mail ไปยังปลายทางที่ต้องการได้
 4. ช่วยลด Load การทำงานของระบบ Mail Server
 5. ช่วยลดพื้นที่ การจัดเก็บ Email ของระบบ Mail Server