วิธีการเพิ่ม MX Record สำหรับ Directadmin เพื่อมาใช้ AntispamNetwork

วิธีการเพิ่ม MX Record สำหรับ Directadmin เพื่อมาใช้ AntispamNetwork ขากลางเข้า  Mail Gateway Inbound Filtering

หลัง login เข้าระบบแล้ว

 1. Click  DNS Management
 2. ด้านล่างสุด Click Modify MX Records
 3. ตรง Add Another MX Record  ช่องซ้าย ใช้ค่าเดิม (Domain) เลือก 10 – 40  ช่องขวาใส่ค่า มีจุดด้านหลัง
   

  mx1.antispamnetwork.com. (priority 10)

  mx2.antispamnetwork.com. (priority 20)

  mx3.antispamnetwork.com. (priority 30)

  mx4.antispamnetwork.com. (priority 40

 4. ลบค่า MX เดิม เช่น mail.domain.com  ออก