ข้อดีของระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่อยู่บน Cloud

ระบบ Antispam หรือ Mail Gateway ที่ทำงานอยู่บน Cloud  มีข้อได้เปรียบกว่าการลงทุนติดตั้ง ระบบ Antispam  Gateway Appliance หรือซื้ออุปกรณ์ Antispam box ติดที่ ระบบ Mail Server ขององค์กรเอง เช่น Fortimail , Barrucuda spam firewal  , Cisco Ironport , Sophos mail Gateway ก็คือ

  1. การลงทุนที่ต่ำกว่า ระบบ Antispam บน Cloud ชำระเป็นรายปี ตามขนาด Users ที่ใช้งาน ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องมีค่า Box เริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 70,000 บาทและค่า รายปีในการ Update Signature และรับประกัน 30%
  2. ระบบ Antispam Cloud มีหลาย Gateway ทำงานพร้อมกันลดความเสียงในกรณีที Gateway ตัวไดมีปัญหาก็สามารใช้งาน Gateway อื่นได้ทันที่ ดูได้จาก การมีหลาย MX Record ให้ add ใน DNS ในขณะที่ ซื้อเป็นอุปกรณ์ ก็ต้องซื้อ 2 ตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก เท่าตัว
  3. ประหยัด Bandwidth Internet เนื่องจาก Spam Mail ถูก Block มาตั้งแต่ภายนอกองค์กร ทำให้เหลือที่ Mail ดีวิ่งมายังระบบ Mail Server