ขั้นตอนขอทดลองใช้บริการกรองสแปมเมล์ขาเข้า

ขั้นตอนขอทดลองใช้บริการกรองสแปมเมล์ขาเข้า Incoming Filer (Antispam Gateway)

  1. แจ้ง Domain name ที่ต้องการใช้งาน และ IP Address ของ Mail Server ที่ใช้งานอยู่ มายัง sales@antispamnetwork.com หรือ sales@clouditnetwork.com
  2. ทางเรา Add ข้อมูลเข้าระบบ และแจ้งค่า MX Record กลับ เพื่อให้ทาง ผู้ที่ต้องการทดลองใช้งานเปลี่ยนค่า MX Record ใหม่ เป็น

“mx1.antispamnetwork.com” (priority 10)

“mx2.antispamnetwork.com” (priority 20)

“mx3.antispamnetwork.com” (priority 30)

“mx4.antispamnetwork.com” (priority 40)

3. หลังจากเปลี่ยน ค่า MX Record แล้วก็เป็นอันเสร็จพร้อมทดลองใช้งาน